افراد به نسبت مقدار اندیشه‌ای که صرف آینده می‌کنند، با هم تفاوت دارند.   « آلوین تافلر »

 
 منوی عصر اندیشه
 
  A very basic Superfish menu example
 
 اهداف
   1. طراحی و تولید سیستم ها و بسته بندی های نرم افزاری، ارائه سایر خدمات کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار) ، خدمات اطلاع رسانی و صادرات نرم افزار و سخت افزار با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور.

  2. طرح های مخابراتی و سیستم های وابسنه.

  3. اتوماسیون سیستم ها و خدمات الکترونیکی مرتبط با آن.

  4. ارائه خدمات علمی ، فنی ، آزمایشگاهی ، مطالعاتی ، تحقیقاتی ،مشاوره ای و بطور کلی خدمات مرتبط با توانی های شرکت بخصوص در موارد فوق.

  5. تامین و وارد کردن تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز و مرتبط با خدمات فوق با رعایت مقررات و قوانین جاری کشور .

  6. همکاری، سرمایه گذاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل یا خارج کشور در زمینه بندهای 1-2 الی 5-2 فوق الذکر.

  7. انجام هر گونه عملیات و معاملات در ارتباط با موضوع شرکت .

تغییر قالب صفحه