منوی عصر اندیشه
 
  A very basic Superfish menu example
 
 سيستم جامع اطلاعات مديريت برق منطقه اي
 

  مقدمه :
 فعاليت هاي برق منطقه اي در حوزه هاي برنامه ريزي ، انتقال ( بهره برداري ) ، نظارت برتوزيع ، فروش طرح و توسعه ، مالي و بازرگاني تقسيم گرديده است .
  بمنظور ايجاد سيستم هاي جامع اطلاعات مديريت شرکت برق منطقه اي فارس پيشقدم و شرکت خدمات مهندسي عصرانديشه براي ساخت اين سيستم ها انتخاب گرديد .
  با توجه به نياز به جامعيت و يکپارچگي سيستم هاي فوق بانک اطلاعاتي اوراکل انتخاب و جهت ساخت سيستم ها از ابزارهاي آن استفاده گرديد.
  در حال حاضر سيستم فروش انرژي و سيستم جامع مالي وانبار در حال بهره برداري بوده ، سيستم هاي طرح و توسعه و بازرگاني تحويل موقت شده و سيستم روابط عمومي در جريان طراحي و ساخت مي باشد .
     پس از انجام موفقيت آميز مراحل فوق و به منظور تکميل سيستم جامع مديريت اطلاعات صنعت برق مطالعه اوليه برنامه‌ريزي اطلاعاتي جهت معاونت هاي انتقال ( بهره برداري ) ، برنامه ريزي و نظارت برتوزيع نيز شروع شده تا قسمت هائي از فعاليت هاي معاونت هاي فوق‌الذکر که در سيستم هايي که تاکنون آماده گرديده ديده نشده نيز تعريف و ساخت آنها آغاز گردد.
 
  سيستم جامع مديريت اطلاعات شرکت برق منطقه اي شامل هشت سيستم جامع به شرح زير مي باشد‌:

   1- مالي
       کليه سيستم هاي مالي مورد نياز امور مالي و واحدهاي اجرايي ساخته شده و در حال بهره‌برداري مي باشد .

   2- بازرگاني و انبار
       کليه سيستم هاي مورد نياز ساخته شده است و درحال بهره برداري مي باشد .
                      
   3- طرح و توسعه
     کليه سيستم هاي اطلاعاتي مورد نياز ساخته شده است و در حال بهره برداري مي باشد .

   4- روابط عمومي
     سيستم هاي مورد نياز در مرحله طراحي و ساخت مي باشد .                           

   5- منابع انساني
     کليه اطلاعاتي که در رابطه با سيستم هاي موجود از جمله حقوق و دستمزد مورد نياز بوده از طريق سيستم جامع مالي تامين شده است و بقيه نيازهاي اطلاعاتي در آينده بررسي و تامين خواهد شد .
 
   6- برنامه ريزي
     نيازهاي اطلاعاتي در رابطه با تعريف طرح ها و پروژه ها ، اطلاعات موافقت نامه ها و بودجه مصوب و کنترل آنها و وضعيت هزينه کرد پروژه ها از طريق سيستم جامع مالي تامين شده است . بقيه نيازهاي اطلاعاتي برنامه ريزي در دست مطالعه و تعريف مي باشد .
 
   7- نظارت بر توزيع
     نيازهاي اطلاعاتي دفتر نظارت بر طرح‌ها از طريق سيستم طرح و توسعه قابل تامين مي‌باشد نيازهاي اطلاعاتي امور مشترکين و وصول درآمد از طريق سيستم هاي فروش انشعاب و فروش انرژي قابل تامين مي باشد .
نيازهاي اطلاعاتي دفتر بهره‌برداري همزمان با ساخت و اجراي سيستم‌هاي مورد نياز معاونت بهره‌برداري تامين مي گردد. 

   8- بهره برداري
     کليه نيازهاي اطلاعاتي مالي ، انبار و بازرگاني تامين شده است . نيازهاي اطلاعاتي عمليات فني اين معاونت در دست مطالعه و تعريف مي باشد . 

                                                                                                                                     

  مزاياي سيستم جامع اطلاعاتي :

 1- يكپارچه بودن چرخه انجام فعاليت ( جامعيت )
 
2- كنترل بودجه ( طرح وجاري ) و مشخص بودن وضعيت عملكرد پروژه ها و امكان كنترل بودجه جاري هريك از واحدهاي اجرايي
 
3- شفاف شدن جريان گردش كارها واطلاعات ( بهنگام بودن اطلاعات و تاريخ انجام فعاليت ) و سهولت پيگيري فعاليت ها .
 
4- استفاده از روش متحدالشكل حسابداري
 
5- امكان دراختيار بودن اطلاعات فعاليتهاي شركت براي مديريت سطح يك .
 
6- قانونمند شدن فعاليتهاي شركت از مرحله تعريف پروژه ، صدور دستوركار ، انجام فرآيند‌هاي مالي و تداركاتي ، محاسبه قيمت تمام شده تاسيسات و قيمت نهايي آنها پس از كسر استهلاك هاي ساليانه .
 
7-  ايجاد كليه فرمهائي كه در فعاليت ها به نحوي نقش دارند بصورت كامپيوتري و كنترل جريان گردش كار آنها در سيستم بنابراين گردش الكترونيك اسناد عملي شده و امكان ايجاد سيستم بدون كاغذ را به وجود آورده است و از تكرار ورود داده ها  به سيستم جلوگيري مي‌نمايد .
 
8-  بهنگام بودن اطلاعات كالاهاي موجود در انبار و امكان دسترسي افراد مجاز به اين اطلاعات و جلوگيري از استفاده و درخواست خريد بي مورد .

 
9-  كنترل و بروز بودن اطلاعات كالاهاي دريافتي از انبار براي مصرف در پروژه ها و نهايتا مقايسه با صورت برداري نهايي و محاسبه قيمت تمام شده تاسيسات به ريز اقلام .
 
10- جمع آوري اطلاعات قراردادها و كنترل پرداخت هاي مربوطه و محاسبه كسورات قانوني آنها . 

11- كنترل وضعيت كسورات قانوني قراردادها از مرحله كسر آنها واريز به حساب خزانه تهيه ليست ريز پرداخت‌ها استرداد سپرده هاو نهايتا بازپرداخت سپرده ها به پيمانكار و سازمانهاي ذيربط .

 
12- جمع آوري و بروز بودن كليه اطلاعات مالي واداري و دراختيار بودن آنها براي كليه مجريان و مسئولين كارهاي اجرائي با توجه به مجوزها.
 
13- بازيابي و آرشيو اطلاعات و امنيت در حد بالا با توجه به استفاده از بانك اطلاعاتي اوراكل و ابزارهاي مربوطه .
 
14- با تكميل شدن كليه سيستمها - اطلاعات جامع در اختيار مديريت سازمان قرار مي‌گيرد (‌MIS).
 
  سيستم جامع حق دسترسي به اطلاعات و مسير تبادل مدارك واسناد و نحوه تاييد و تصويب آنها را مديريت نموده وجريان داده را كاناليزه و امنيت اطلاعات را بطور كامل حفظ مي نمايد .
 
          ايجاد سيستم جامع اطلاعاتي به منظور دسترسي سريع به اطلاعات قابل اطمينان مديريت و مراكز تصميم گير سازمان و واحدهاي اجرائي در حد مجاز و كاناليزه كردن ورود داده‌ها و آموزش كليه كاربران در استفاده بهينه از اطلاعات مي باشد.  براي رسيدن به اهداف فوق نياز به مطالعه و برنامه ريزي استراتژيك اطلاعات بوده كه شركت برق منطقه اي فارس  انجام داده و در نتيجه سيستم‌هاي اطلاعاتي مورد نياز را به چهار حوزه طرح و توسعه ، مالي ، بازرگاني ، نيروي انساني تقسيم كرده و استفاده از بانك اطلاعاتي مورد اعتماد (اوراكل) و ابزارهاي پيشرفته آن را جهت طراحي و ساخت سيستم جامع انتخاب نموده است . 

    سيستم جامع مالي و انبار با هدف صحت ودقت درعمليات حسابداري ، حسابرسي دقيق عمليات مالي،  جامع بودن روش ثبت حسابها ، يگانه بودن حسابهاي تفصيلي و بهينه سازي روش گردش عمليات مالي رعايت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ، ثبت و قابليت تعقيب ريز هزينه‌ها و در دسترس بودن اطلاعات قراردادها و وضعيت پرداخت‌هاي آنها ايجاد شده است.
 
  سيستم جامع مالي با دريافت اطلاعات موافقت نامه ها و بودجه هاي ابلاغ شده عمليات مورد نظر، كار را شروع كرده و پس از دريافت دستور كارها - درخواست خريد وانجام كار از واحدهاي اجرائي كه اطلاعات آنها در كامپيوتر ثبت شده نسبت به تامين اعتبار آنها اقدام مي نمايد.
 
  كارهاي اجرائي پس از برنامه ريزي و انعقاد قراردادها كه اطلاعات آنها همگي در سيستم هاي مربوطه (‌طرح و توسعه - بازرگاني ) ثبت شده انجام گرفته سپس مدارك مثبته جهت صدور سند و پرداخت‌ها بطور اتوماتيك در سيستم مالي مشاهده و پس از انجام مميزي هاي لازم و ثبت هزينه هاي مربوطه در دفاتربودجه  طرح يا جاري با توجه به بودجه مصرفي ثبت مي‌گردد و پس از كنترل مدارك و مميزي ، استاد صادر شده در دفاتر مربوطه (طرح / جاري ) ثبت و مدارك پيوست بصورت مكانيزه بايگاني مي‌گردد.
 
  پس از پايان عمليات اجرائي پروژه ها نسبت به بستن دستور كار مربوطه و صورت‌برداري و كنترل كالاها وتجهيزات بكار رفته نسبت به محاسبه قيمت تمام شده همراه با سرشكن حسابهاي مربوطه اقدام و قيمت نهائي را به حساب تاسيسات و دارائي هاي شركت منتقل مي نمايد.
 
  با توجه به اينكه سيستم انبار و خريد كالا نيز تحت كنترل سيستم جامع مالي بوده و با در اختيار بودن اطلاعات موجودي انبارها و ليست رزرو كالاي مورد نياز پروژه ها عملا از استفاده و درخواست خريد بي‌مورد جلوگيري  مي‌شود.
 
    با راه اندازي سيستم طرح و توسعه و بازرگاني برنامه ريزي و كنترل پروژه ها همچنين فرآيند خريد وخريد خارج ، انجام مناقصه و مزايده همراه با ارزيابي پيمانكاران از طريق سيستم عملي شده و در نهايت كنترل فيزيكي‌، زماني و ريالي پروژه ها انجام مي‌گيرد و از اين طريق كليه اطلاعات عمليات اجرائي و مالي در اختيار مديريت و مراكز مجاز قرار خواهد گرفت .
 
  
                                                                            سيستم جامع مالي وانبار 

    سيستم جامع مالي وانبار شامل زير سيستم هاي :
 
1- كنترل بودجه و اعتبارات (طرح وجاري )
 
2- انبار
 
3- حسابداري  انبار
 
4- حسابداري اموال
 
5- حسابداري طرح
 
6- حسابداري تاسيسات
 
7- قراردادها
 
8- ضمانت نامه و سپرده ها
 
9- تنخواه گردان
 
10- حقوق و دستمزد
 
11- دفترداري و حسابداري جاري
 
12- صدور چك و مغايرت گيري مي باشد .
 
 
                **    سيستم تأمين اعتبار طرح

    هدف : ثبت و كنترل اطلاعات ، اعتبارات طرح ها و پروژه ها و هزينه‌هاي انجام شده آنها بعهده اين سيستم مي‌باشد . با توجه به اينكه فعاليتهاي اجرايي براساس برنامه‌ريزي انجام شده طي موافقت نامه هاي مصوب انجام مي گيرد شروع كار سيستم جامع نيز با دريافت اطلاعات موافتنامه ها آغاز مي شود واحد تامين اعتبار طرح با دريافت موافقتنامه‌ها طرح ها و پروژه هاي آنها را همراه با بودجه مصوب در سيستم ثبت مي‌نمايد تا پس از اين مرحله كليه مدارك مربوطه را از اين طريق كنترل نمايد ، امكانات اين سيستم به شرح زير مي باشد :
 
1-  ثبت و نگهداري اطلاعات موافقت نامه ها مانند طرح ، پروژه ها ، بودجه مصوب آنها ، مبالغ بودجه پروژه ها در سالهاي مختلف و منابع تأمين اعتبار آنها ( شركتي / دولتي ) .
 
2-     اعمال اصلاحات مورد نياز با توجه به اصلاحيه هاي دريافتي براي موافقت نامه ها .
 
3-     تعريف طرح ها و پروژه ها و تخصيص اعتبار آنها براساس موافقت نامه ها از منابع تعريف شده .
 
4-     تأمين اعتبار دستوركارهاي ايجادي و يا انتقالي از سال پيش و كنترل بودجه آنها با سقف بودجه پروژه .
 
5-  تامين اعتبار درخواست خريد ، انجام كار ، خريد مستقيم و قراردادها و كنترل بودجه آنها با اعتبار دستور كار مربوطه .
 
6-     ثبت هزينه كليه مداركي كه تأمين اعتبار شده اند همراه با ثبت سندهاي مربوطه .
 
7- امكان ابطال تأمين اعتبار مدارك تا زماني كه هزينه اي براي آنها ثبت نشده باشد و برگشت اعتبار روي دستوركار مربوطه .
 
8- نگهداري سوابق مبالغ تأمين اعتبار و هزينه كرد دستوركارهايي كه طي چندسال روي آنها فعاليت شده همچنين وضعيت اعتبار وهزينه كرد پروژه ها در طول سالهاي متعدد .
 
9- امكان مشاهده وضعيت اعتبار و هزينه هر دستوركار و مداركي كه روي آن تأمين اعتبار شده است .
 
10-     تهيه كارت اعتباري طرحها و پروژه ها همراه با اطلاعات مدارك تامين اعتبار شده آنها .
 
11-     امكان انتقال مانده تعهد دستوركارها و انتقال تعهدات قراردادها به سال بعد .
 
12-     امكان تهيه گزارشات گوناگون از وضعيت بودجه طرح ها و پروژه ها و مدارك مربوط به آنها .
 

                  **    سيستم تأمين اعتبار جاري
 
  هدف : ثبت و كنترل اعتبارات جاري كه جهت فعاليتهاي ، روزمره سازمان هزينه مي گردد در ابتداي سال با توجه به كد حسابهاي هزينه بودجه آنها مشخص شده و ثبت مي گردد و پس از آن كليه مداركي كه بايستي تحت حسابهاي فوق هزينه گردند در ابتدا تأمين اعتبار شده و سپس بوسيله سندهاي آنها هزينه ثبت مي شود . در اين سيستم امكان تخصيص بودجه براساس واحد سازماني (معاونت – مديريت ) وجود دارد تا هزينه آنها باتوجه به بودجه اختصاص يافته كنترل شود اين سيستم همانند سيستم كنترل اعتبار طرح بوده و داراي امكاناتي بشرح زير مي باشد :
 
1- تعريف و ثبت بودجه جاري مصوب سالانه براساس سر فصل هاي مشخص .
 
2- امكان تخصيص و كنترل بودجه جاري براساس سقف تعيين شده براي معاونت و مديريت .
 
3- تامين اعتبار دستوركارهاي جاري و كنترل بودجه آن با سقف بودجه حساب مربوطه .
 
4- تامين اعتبار درخواست خريد ، خريد مستقيم ، انجام كار و قراردادها .
 
5- امكان مشاهده وضعيت اعتبار و هزينه دستوركارهاي جاري و مداركي كه روي آن تامين اعتبار شده است .
 
6- ثبت هزينه كليه مداركي كه تامين اعتبار شده اند هنگام صدور سند هزينه .
 
7- امكان برگشت اعتبار تعهد شده روي مدارك مختلف و اضافه كردن مبلغ برگشت شده به سقف اعتبار مربوطه تا زمانيكه هزينه نشده باشد .
 
8- امكان تهيه گزارش هاي متنوع از وضعيت اعتباري و هزينه بودجه هريك از حسابهاي مربوطه .
 
9- نگهداري اطلاعات مربوط به سوابق اعتبار و هزينه كرد دستوركارها و مدارك مربوط به آنها .
 
10- امكان تهيه كارت اعتبار براي هريك از سرفصل هاي تعيين شده و ثبت وضعيت هزينه كرد روي آن سرفصل همراه با  مشخصات مدارك مربوطه .
 
11- تهيه گزارشات لازم در هرزمان و تعيين وضعيت بودجه مصوب هر سرفصل . 


                   **    سيستم انبار

    هدف : سيستم انبار براي جمع آوري اطلاعات كالا و گردش آن شامل ورود كالا به انبار نگهداري و تحويل كالا به متقاضيان و كنترل تعدادي آنها مي باشد . اين سيستم داراي امكاناتي به شرح زير مي باشد :
 
1- امكان تعريف و ثبت انبار به هر تعداد و ثبت پرسنل مسئول هر انبار .
 
2- تعريف كالاها با كد كالاي توانير ، شرح كالا و واحد اندازه گيري آن و ثبت كالاهاي هر انبار .
 
3- طراحي محل هاي قرارگرفتن كالا در هر انبار و ثبت محل هركالا با توجه به محل هاي موجود .
 
4- ثبت مشخصات افراد مجاز جهت تأييد درخواست كالا از هر انبار .
 
5- تعريف و ثبت مشخصات بازرسان فني كه كالاهاي وارده را مورد بازرسي قرار مي دهند .
 
6- ثبت اطلاعات خريد كالا با قرارداد و يا با درخواست خريد كالا و مشخصات فروشندگان .
 
7- ايجاد فرم رسيد كالا با توجه به اطلاعات خريد .
 
8- ثبت وضعيت فني كالاهاي رسيده با توجه به بازرسي فني انجام شده و تهيه گزارش اشكالات احتمالي كالاي وارد شده با توجه به اطلاعات خريد و رسيد كالا .
 
9- ايجاد و ثبت فرم صورتجلسه كالاهاي وارد شده به انبار .
 
10-ثبت اطلاعات بارنامه ها و ارتباط بين اطلاعات خريد ، بارنامه و رسيدكالا جهت مديريت بازرگاني .
 
11- ايجاد فرم درخواست كالا از انبار بدون دستوركار و يا با دستوركار كه در اين حالت با ليست رزرو كالا كنترل مي‌گردد.
 
12-ثبت شماره قرارداد و مشخصات پيمانكاري كه كالا را تحويل گرفته است .
 
13-امكان صدور فرم خروج موقت و تحويل‌كالا در مواقع ضروري و پيگيري و ثبت فرم درخواست‌كالاي مربوطه .
 
14- ثبت مشخصات جمعدار و كد اموال برروي درخواست كالاهاي اموالي .
 
15-امكان تصحيح فرم هاي رسيد ، برگشت و درخواست قبل از ثبت كاردكس .
 
16-انجام كليه عمليات مربوط به انبارگرداني شامل بستن انبار ، چاپ فرم انبارگرداني ، ثبت مشخصات افراد انبارگردان ، ثبت شمارش هاي متعدد كالاها تهيه ليست مغايرت ها و تعيين تكليف اطلاعات انبارگرداني و نهايتاً انتقال موجودي به دوره جديد .
 
17-امكان انجام عمليات بازبيني دوره اي براي هر انبار و ثبت نظريات انباردار ، بازرس فني و مديريت بازرگاني جهت كالاهايي كه در يك دوره مشخص گردش نداشته اند و ثبت تعيين تكليف آنها .
 
18- ثبت اطلاعات خريد مستقيم و نگهداري اين اطلاعات .
 
19- تهيه كاردكس كالا با توجه به ورود و خروج هر قلم كالا و ثبت اطلاعات اول هر دوره شماره و تاريخ و رسيد و درخواست آن .
 
20- ايجاد فرم برگشت كالا بدون دستور كار و يا با دستور كار كه در اين حالت امكان كنترل با ليست رزرو كالا نيز وجود دارد .
 
21- تهيه انواع گزارشات مورد نياز انبار ، مديريت بازرگاني ، تحويل گيرندگان كالا ، حسابداري انبار.
 
22- در مورد هر دستوركار يا قرارداد جهت ايجاد تاسيسات ليست كليه‌كالاهاي دريافتي‌از انبار قابل تهيه مي‌باشد.
 

                                      **     سيستم اموال
 
  هدف : اين سيستم به منظور جمع آوري اطلاعات اموال موجود ثبت اموال جديد ، جمعداري ها و اموال در اختيار آنها محاسبه قيمت دفتري اموال و محاسبه استهلاك آنها با توجه به ضريب استهلاك و عمرمفيد آنها تهيه شده و داراي امكاناتي به شرح زير مي باشد :
 
1- جمع آوري و ثبت اطلاعات اموال موجود براساس هريك از جمعداران و قيمت گذاري آنها .
 
2- تعريف و تعيين محل قرار گرفتن اموال و ثبت مشخصات پرسنلي كه اموال در اختيار آنها مي‌باشد .
 
3-تعريف و ثبت گروه حساب – زيرگروه حساب و نهايتاً تعيين كد كل و معين اموال جهت صدور سند اتوماتيك در مواقع لزوم .
 
4-امكان ثبت قيمت تجديد ارزيابي اموال و محاسبه استهلاك سالهاي بعد باتوجه به آن قيمت .
 
5- امكان ثبت صورت برداري اموال در اختيار هر جمعدار و ثبت مغايرتهاي احتمالي .
 
6- اختصاص كد برچسب اموال همزمان با تحويل آن به جمعدار و نصب برچسب اموال در انبار .
 
7- امكان تحويل وتحول اموال بين جمعداران و بين پرسنل و ثبت اطلاعات مربوطه .
 
8- ثبت حوادث بوجود آمده براي اموال و مشخصات فرد مسئول و صدور سند هزينه مربوطه .
 
9- كنترل و ثبت ورود و خروج اموال از شركت و همچنين برگشت اموال به انبار .
 
10- صدور سند استهلاك بصورت مكانيزه همچنين سند خسارت اموال و ثبت هزينه در كارت مربوطه .
 
11- تهيه كارت اموال همراه با اطلاعات كامل اموال شامل قيمت خريد ، قيمت دفتري ، طول عمر ، ضريب استهلاك .
 
12- تهيه گزارش هاي متعدد از اموال به تفكيك نوع اموال ، ناحيه جغرافيايي ، واحد سازماني جمعدار .
 
13- تهيه و چاپ فرم خروج اموال ، انتقال اموال ، حوادث .
 

                                 **     سيستم حسابداري انبار
 
  هدف : اين سيستم به منظور قيمت گذاري ، كنترل و ثبت نهايي فرمهاي انبار و صدور سندهاي مربوط به آنها ساخته شده است . اين سيستم همچنين عمليات پايان سال حسابداري انبار را نيز انجام داده و اطلاعات آن را ثبت مي نمايد .
 
1- تعريف و ثبت شماره حساب هاي كل و معين انبارها .
 
2- ثبت هزينه هاي جانبي خريد مستقيم و رسيدهاي مربوط به درخواست خريد ، قرارداد ، خريدهاي اعتبار اسنادي جهت محاسبه قيمت تمام شده كالاهاي وارده به انبار .
 
3- امكان مشاهده تعداد اقلام هر انبار ، كالاهاي انبار ، موجودي فعلي ، موجودي ابتداي دوره ، قيمت ابتداي دوره و قيمت فعلي هر قلم كالا ، تعداد وارده ، تعداد صادره و تعدادي برگشتي كالا‌.
 
4- قيمت گذاري و ثبت ريالي فرمهاي رسيد ، درخواست ( حواله ) برگشت كالا و خريد مستقيم پس از تاييد و ثبت فرم ها در انبار .
 
5- ثبت اطلاعات مربوط به تعديل قيت كالاها باتوجه به فرم رسيد كالاي مربوطه محاسبه و اعمال قيمت جديد .
 
6- امكان تصحيح فرمهاي رسيده درخواست و برگشت كالا در صورت نياز .
 
7- صدور سندهاي مدارك‌رسيد ، درخواست‌، برگشت كالا و خريد مستقيم و تصحيح اين سندها در صورت لزوم‌ .
 
8-  انجام عمليات پايان سال حسابداري انبار شامل كنترل ليست انبارگرداني ، قيمت گذاري ليست انبارگرداني ، انتقال اطلاعات به سال بعد و صدور سند سرشكن انبار .
 
9- امكان تهيه گزارشات متنوع از اطلاعات نگهداري و ورود و خروج كالا از انبار .
 

                          **     سيستم حسابداري تاسيسات
 
هدف : جمع آوري و كنترل اطلاعات دستوركارهاي صادره و رزرو كالاهاي آنها و در صورت تاييد اجازه فعاليت به آن و كنترل مدارك مربوط ( درخواست خريد / انجام كار / درخواست كالا از انبار ) و اطلاع از مراحل انجام فعاليتها و نهايتاً محاسبه قيمت تمام شده و منظور نمودن به حساب دارائي‌ها ، اين سيستم داراي امكاناتي به شرح زير مي باشد :
 
1- ثبت كد نوع دستوركار و شرح آن كه بيانگر نوع فعاليت دستوركار بوده و نوع تأسيسات از آن طريق تشخيص داده مي شود .
 
2- تعيين و ثبت كد كل و معين تأسيسات و تعريف روش استهلاك و ضريب استهلاك و عمر مفيد آنها به منظور محاسبه و صدور اتوماتيك سند استهلاك .
 
3- ثبت پيش بيني تاريخ هاي بهره برداري ، تكميل كار و تاريخ تقريبي پايان كار كه در كنترل پروژه‌ها هم قابل استفاده مي باشد . همچنين ثبت اسامي تاييد كنندگان – تصويب كنندگان ، مجري و مدير مسئول پروژه .
 
4- هنگام ايجاد دستوركار بركناري قيمت دفتري تاسيسات ، مبالغ بازيافتي و پيش بيني هزينه برداشت ثبت مي گردد تا بعداً مورد استفاده قرار گيرد ( چنانچه تأسيسات مربوطه با كد مشخص شده باشند اطلاعات فوق بطوراتوماتيك از سيستم دفترداري قابل استخراج مي باشد‌)‌.
 
5- ثبت و كنترل دستوركارهاي جاري با انواع تعميراتي ، عملياتي ، فروش ( منظور از دستوركار با نوع فروش زماني است كه شركت برق بصورت پيمانكار براي ساير سازمانها تأسيسات ايجاد مي‌نمايد )
 
6- امكان غيرفعال كردن دستوركارها در پايان سال و محاسبه هزينه هاي مربوطه و انتقال باقيمانده مبالغ پيش بني جهت ادامه فعاليت به سال بعد .
 
7- در پايان فعاليت يك دستوركار بسته مي گردد و سيستم امكان انجام عمليات لازم جهت محاسبه قيمت تمام شده را مي دهد .
 
8- سندهاي انتقالي از 107 به 101 بطور اتوماتيك صادر مي‌گردد و محاسبه حسابهاي سرشكن انجام مي‌شود ( امكان محاسبه بصورت ماهيانه نيز وجود دارد ) .
 
9- امكان محاسبه استهلاك دارايي ها ( بصورت ماهيانه ) و صدور سند مربوطه بصورت اتوماتيك .
 
10- امكان ثبت اقلام صورت برداري شده تأسيسات و مغايرت گيري با كالاهاي دريافت شده .
 
11- امكان ثبت قيمت تجديد ارزيابي هاي بعدي تأسيسات .
 
12- امكان تكميل اطلاعات تاسيسات و اضافه كردن اقلامي كه با قرارداد و توسط پيمانكار در تأسيسات نصب شده است .
 
13- تهيه گزارش قيمت تمام شده يك دستوركار تاكنون ( دستوركارهاي پايان يافته / در جريان )
 
14- تهيه گزارش دستوركارهايي كه به 101 منتقل شده اند .
 
 
                                                                                         قــــرارداد

 
  هدف : به منظور ساخت تأسيسات و اجرا فعاليتهاي سازمان نياز به خريد كالا و تجهيزات و اجراي كارهاي ساخت ، نصب مي‌باشد كه با توجه به هزينه هاي آنها و دستورالعمل هاي معاملات با عقد قرارداد با فروشندگان و پيمانكاران عملي مي‌گردد .
 
  سيستم قراردادها با هدف جمع آوري اطلاعات و كنترل قراردادها و پيمانكاران آنها همچنين مقررات كسورات و نحوه پرداخت صورت وضعيت ها ايجاد شده است و داراي امكانات زير مي باشد :
 
  1- جمع آوري اطلاعات اوليه قراردادها و پيمانكاران مربوطه .
 
2- ارتباط بين قرارداد با دستوركارها و درخواست انجام كاري ها ، درخواست انجام خريدها .
 
3- جمع آوري اطلاعات پرداخت هاي قرارداد شامل پيش پرداخت ها – علي الحساب انواع صورت وضعيت ها ، صورتحساب تعديل ، تعليق ، خسارت ، تأخير و تسويه مطالبات .
 
4- اين سيستم محاسبه كسورات قانوني مانند ماليات ، بيمه ، كارآموزي ، حسن انجام كار و ضمانت انجام تعهدات مربوط به هر پرداخت را انجام داده و بطور اتوماتيك سند را ايجاد مي نمايد .
 
5- محاسبه خالص پرداختي با توجه به مبلغ ناخالص ، كسورات قانوني و تسويه پيش پرداختها و علي الحسابها .
 
6- امكان تسويه بدهي پيمانكارات بابت ساير قراردادها و حسابهاي فيمابين در يك قرارداد خاص .
 
7- ايجاد كارت پيمان كه كليه اطلاعات قرارداد و وضعيت پرداخت ها و مبالغ ناخالص و خالص آنها همراه با شماره و تاريخ سند مربوطه را به تفكيك نشان مي دهد .
 
8- در اين سيستم عمده سند پرداخت ها بطور خودكار انجام مي شود اما امكان صدور سندهاي خاص كه داراي قاعده مشخصي نيستند به صورت دستي وجود ندارد .
 
9- امكان جستجوي اطلاعات قرارداد خالص – قراردادهاي يك پيمانكار – قراردادهاي در اختيار يك كارشناس به تفكيك هاي خاص مانند نوع طرح ، نوع قرارداد و غيره وجود دارد .
 
10- تهيه گزارشات متعدد از صورت وضعيت قراردادها – ماليات هاي پرداختي ، كسورات قانوني ، ضمانت نامه‌ها و ساير اطلاعات قراردادها .
 

     
                                                                                     ضمانت نامه
 

  هدف : اين سيستم اطلاعات ضمانت نامه هاي دريافتي از پيمانكاران و شركت ها را ثبت نموده و ضمن ثبت عمليات مربوطه از قبيل تمديد – آزاد سازي – ضبط ضمانت نامه ها – سررسيد آنها را كنترل نموده و گزارشات لازم را در هر زمان تهيه مي نمايد . امكانات اين سيستم به شرح زير مي باشد :
 
  1- جمع آوري و ثبت اطلاعات انواع ضمانت نامه هاي بانكي ، هيأت مديره ، چك ، سفته و اعلاميه مربوط به قراردادها و يا مناقصه و مزايده .
 
2- تعيين ضمانت نامه هاي قابل تمديد و تهيه نامه تمديد آنها .
 
3- تغيير و ثبت مدت اعتبار ضمانت نامه ها .
 
4- تعيين ضمانت نامه هايي كه مبالغ آنها بايستي تقليل يابد تهيه و ثبت تقليل ضانت نامه ها .
 
5- تعيين و تهيه نامه درخواست ابطال ضمانت نامه ها .
 
6- تعيين و تهيه نامه درخواست ضبط ضمانت نامه ها و ثبت اطلاعات مربوطه .
 
7-گزارش از كليه ضمانت نامه هاي موجود به تفكيك هاي دلخواه از قبيل : نوع ضمانت نامه (بانكي ، چك و …) موضوع ضمانت نامه ( پيش پرداخت ، مناقصه ، … ) ، وضعيت ضمانت‌نامه (سررسيد ، تمديد ، ابطال ، ضبط ، … ) .
 

                              **    سيستم دفترداري / حسابداري جاري
 
  هدف : اين سيستم بمنظور تعريف دفاتر – انواع سندها تعريف حسابهاي كل ، معين ، تفصيلي ، عوامل هزينه محل هاي جغرافيايي ، گروده بندي حسابهاي تأسيساتي ، اطلاعات بانكي ، فرآيند عمليات مربوط به اسناد ايجاد شده تا عمليات سيستم هاي حسابداري طرح و حسابداري جاري را آسانتر نمايد ، اين سيستم داراي امكاناتي به شرح زير مي باشد :

  1- تعريف دفاتر ( طرح – جاري ) و انواع سندهايي كه در هركدام از دفاتر ثبت مي گردد و وضعيت هايي كه مي گيرند و تعريف كل و معين هاي مربوط به هر دفتر .
 
2- تعريف انواع سند مأخذ صدور سند و چگونگي ايجاد سند ( مكانيزه – غير مكانيزه ) .
 
3- تعريف كدهاي كل ماهيت آنها ( بستانكاري / بدهكاري ) نوع حساب ( سود وزياني / ترازنامه‌اي‌) .
 
4- تعريف كد تفصيل ، شرح تفصيل و گروه تفصيل و تعريف معين هاي گروه تفصيل .
 
5- تعريف كد و شرح محل هاي جغرافيايي – تعريف كد و شرح عوامل هزينه .
 
6- گروه بندي حسابهاي تأسيساتي جهت استفاده در ساير سيستم هاي حسابداري .
 
7- تعريف بانك – نوع شعبه ( سرپرستي / عادي ) شرح شعبه كد محل جغرافيايي آن و آدرس شماره حساب ، نوع حساب كد تفصيل و شماره دسته چك .
 
8- انجام عمليات سندهاي پايان سال مالي ( بستن حسابهاي سود و زيان سندهاي افتتاحيه و اختتاميه ) .
 
9- جمع آوري و ثبت اطلاعات تنخواه در اختيار كارپردازها ، ثبت اطلاعات فرم ارسالي و صدور سند مربوطه ، جمع آوري و ثبت اطلاعات مربوط به تسويه حساب تنخواه .
 
10- انجام و ثبت پرداخت جاري شامل صدور چك ، چاپ چك ، ابطال چك( در صورت نياز )  .
 
11- ثبت اطلاعات مربوط به رسيدگي و مميزي انواع سندها و مدارك پيوست آنها و در صورت مشاهده اشكال برگشت سند به مأخذ صدور سند جهت اصلاح .
 
12- دسته بندي كدينگ حسابها با توجه به صورتهاي مالي جهت تهيه صورت هاي مالي به صورت مكانيزه .
 
13-فرآيند اسناد شامل صدور اسناد مختلف ، تصحيح انواع اسناد ، ثبت موقت و ثبت دائم و ابطال سند و مشاهده انواع اسناد .
 
14- مغايرت گيري بين صورتحساب بانك و دفاتر حسابداري . 15- تهيه گزارشات متعدد ( شامل گزارش حسابهاي كل و معين و ليست تفصيل ، محل جغرافيايي گزارش دفاتر ( دفتر روزنامه – دفتر كل و … ) گزارش تراز ( تراز آزمايشي كل ، معين ، تفصيل و … ) گزارش وضعيت چك هاي صادره .
 

                                **     سيستم سپرده
 

  هدف : جمع آوري و ثبت اطلاعات سپرده هاي ( بيمه ، حسن انجام كار و … ) كه از پيمانكاران كسر مي‌گردد و سپس به حساب دارايي واريز شده و هنگام اتمام كار از دارايي درخواست و به پيمانكار يا سازمان ذيربط پرداخت مي گردد و كنترل عمليات فوق و تهيه گزارشات مورد نياز ، اين سيستم داراي امكاناتي بشرح زير مي‌باشد :
 
  1- ارسال سپرده به خزانه : اين سيستم امكان ثبت اعلاميه بانكي و قبض هاي سپرده و سپس تهيه صورت سپرده ارسالي به خزانه ، چاپ صورت سپرده و صورت سند ارسال سپرده ها و صدور سند اعلاميه بانكي واريزي را دارا مي باشد پس از واريز به خزانه با اعلام شماره بستانكاري از طرف خزانه ثبت شماره بستانكار امكان پذير است .
 
2- در هنگام استرداد سپرده از خزانه : امكان ثبت درخواست آزادسازي سپرده توسط كارشناس قرارداد و چاپ آن در اين سيستم امكان پذير است تهيه صورت سپرده هاي استردادي با توجه به درخواست آزادسازي كارشناس قرارداد و چاپ صورت سپرده استردادي و ارسال آن به خزانه امكان پذير است .
 
3- در پايان پس از بازپرداخت سپرده به پيمانكار صدور سند بازپرداخت به صورت مكانيزه و با توجه به اطلاعات ثبت شده در قسمتهاي فوق امكانپذير مي باشد .
 

                              **     سيستم حقوق و دستمزد
 
  هدف : اين سيستم حقوق ودستمزد كارمندان وكارگران را مطابق باروش و دستورالعمل هاي موجود محاسبه مي نمايد براي اين منظور با استفاده از احكام صادره و اطلاعاتي كه ماهيانه جمع آوري مي شود ( اضافات ، كسورات و ماموريت ها ) حقوق پرسنل را محاسبه و نهايتاً فيش حقوقي را تهيه مي نمايد و سندهاي مربوطه را صادر تا پس از مميزي در دفتر جاري ثبت گردد . امكانات اين سيستم به شرح زير مي باشد :
 
1- جمع آوري و ثبت اطلاعات پرسنلي كارمند شامل اطلاعات شناسنامه اي وضعيت استخدام ، پست سازماني محل خدمت ، سقف اضافه كار بخشودگي مالياتي و تعريف انواع مختلف بيمه پرسنل و نحوه محاسبه كسورات مربوطه .
 
2- جمع آوري و ثبت اطلاعات احكام كارمند بصورت دستي يا مكانيزه از طريق ساير سيستمها (سيستم پرسنل ) همچنين جمع آوري و ثبت اضافات وكسورات غير حكمي هر دوره .
 
3- تعريف و ثبت كليه عوامل حقوقي و مشخص كردن اينكه از نوع درآمد يا كسورات مي باشد و تعيين كد كل و معين و عامل هزينه هريك تا امكان صدور سند اتوماتيك بوجود آيد .
 
4- جمع آوري و ثبت اطلاعات حضور و غياب و اضافه كار و كسر كار كاركنان ، همچنين ثبت اطلاعات مأموريت پرسنل براي محاسبه حق مأموريت .
 
5- جمع آوري و ثبت نمرات ارزشيابي پرسنل بمنظور محاسبه عوامل حقوقي كه به نمرات ارزشيابي بستگي دارند‌.
 
6- جمع آوري و ثبت انواع وام هاي دريافتي پرسنل و محاسبه اقساط و نحوه پرداخت وامها و امكان اينكه در ماه مشخص شده اقساط كسر نگردد . همچنين جمع آوري و ثبت اطلاعات پس انداز كاركنان .
 
7- جمع آوري و ثبت كد و شرح واحدهاي سازماني شركت و كد حساب مراكز هزينه .
 
8- امكان تعريف و ثبت عوامل حقوقي غير سيستمي و تعيين اينكه پرداخت بصورت مستمر يا غير مستمر باشد و اينكه بيمه و ماليات به آن تعلق بگيرد يا خير .
 
9- صدور كليه سندهاي حقوق بطور اتوماتيك .
 
10- تهيه انواع گزارشات از قبيل گزارش بدهي وام ها – سپرده ها – عوامل حقوق – بيمه – ماليات‌.
 
11- تهيه ديسكت هاي بانك و بيمه جهت ارائه به سازمان هاي مربوطه .
 

                          **        احد اجرائي
 
  هدف : به منظور انجام فعاليتهاي اجرايي سازمان دستوركار ايجاد مي گردد كه بصورت محوري براي جمع‌آوري اطلاعات فعاليتها و مدارك مالي پروژه ها و نهايتاً قيمت تمام شده تأسيسات و يا فعاليتهاي جاري مي‌باشد بهمين منظور زيرسيستمي با عنوام واحد اجرايي تعريف شده كه اين وظيفه را بعهده داشته و داراي امكاناتي بشرح زير مي باشد :
 
  1- ايجاد دستوركار مربوط به هر پروژه با شرح نوع دستوركار ( افزايشي ، بركناري ، … ) ثبت مبالغ پيش بيني شده براي خريد ، دستمزد و هزينه هاي متفرقه فعاليتهاي مربوطه همچنين ثبت ساير اطلاعات اجرايي مربوطه .
 
2- ايجاد فرم رزرو كالا كه در آن مشخصات كالاها و مقدار مورد نياز براي دستوركار ثبت شده و مشخص مي كند كه چه كالاهايي از انبار مصرف خواهد شد و چه كالاهايي خريداري مي گردد (‌در ارتباط با دستور كار بركناري ليست كالاهايي كه از تأسيسات بركنار خواهند شد ايجاد مي‌گردد ) .


3- ايجاد درخواست خريد كالا و ثبت اطلاعات مربوط به آن.

 
4- ايجاد درخواست انجام كار و خدمات مورد نياز و ثبت اطلاعات مربوط به آن .
 
5- ايجاد درخواست كالا از انبار جهت مصرف در پروژه و فعاليتهاي جاري با توجه به كالاهاي مشخص شده در فرم رزرو كالا ( در صورتيكه كالا جهت استفاده در قرارداد باشد شماره قرارداد نيز ثبت مي شود) .
 
6- درصورتيكه نياز به برگشت دادن كالا به انبار باشد باتوجه به اينكه دستوركار داشته باشد و يا فاقد دستوركار باشد فرم برگشت را ايجاد مي كند .
 
7- ايجاد فرم درخواست تنخواه براي كارپردازهاي واحدهاي اجرايي .
 
8- ايجاد فرم ارسالي جهت گزارش عملكرد مالي كارپردازها به واحد مالي صدور سند هزينه هاي انجام شده و تسويه و احياء تنخواه آنها .
 
9- كليه فرم هاي ايجادي همراه با ثبت تاييد كنندگان و تصويب كنندگان آنها در سيستم نگهداري شده و جهت ادامه فعاليتها در اختيار ساير واحدها قرار مي گيرند و در پايان پس از صدور سند هزينه مربوطه به همراه ساير مدارك در سيستم بايگاني مي گردد .
 
10- كليه فرم هاي ايجادي بصورت گزارش چاپ شده و مورد استفاده قرار مي گيرند .
 

                                                                        سيستم جامع طرح و توسعه 


                           سيستم جامع طرح و توسعه :   وظيفه اصلي طرح و توسعه عبارتست از تعريف ، اجراء ، نظارت ، کنترل و تحويل پروژه براين اساس سيستم جامع طرح وتوسعه داده هاي ناشي از فعاليت‌هاي فوق را جمع‌آوري ، کنترل و پردازش نموده واطلاعات لازم را تهيه مي نمايد.
 
      سيستم جامع طرح و توسعه از زير سيستم‌هاي تعريف و اجراي پروژه و نظارت و کنترل پروژه تشکيل شده است فعاليت طرح وتوسعه با اعلام ميزان انرژي مورد نظر در منطقه شروع مي شود. براي رفع اين نياز پروژه اي تعريف شده و فعاليت هاي لازم و چگونگي انجام هريک از فعاليت ها مشخص مي‌گردد. براي اين منظور معمولا از خدمات مشاور استفاده شده و اسناد و مدارک فني لازم براي اجراء تهيه و پيش بيني منابع لازم جهت انجام پروژه مشخص مي‌شود.
 
      پس از تصويب بودجه در قالب موافقت نامه و ابلاغ پروژه به طرح و توسعه پروژه فعال شده و براساس نيازهاي کاري و کالائي براي انجام پروژه دستورکار تهيه مي شود. اسنادفني و  دستورکار ( درخواست خريد کالا/خدمات ) جهت انجام مناقصه به بازرگاني ارسال تا پس از تعيين پيمانکار و عقد قرارداد کارهاي اجرائي شروع شود براساس اسناد فني و برنامه زمانبندي نحوه انجام کارها مشخص شده تا پيشرفت پروژه و کيفيت انجام کار کنترل و داده هاي ناشي از فعاليت هاي فوق در سيستم جمع آوري گردد.
 
      با اجراي عمليات پروژه صورت وضعيتها تهيه شده تا پس از کنترل و تائيد پرداخت‌هاي قرارداد انجام گيرد. پس از اتمام کار ارزيابي لازم صورت گرفته و در صورت مطلوب بودن کيفيت اجراء پروژه ، کار بصورت موقت تحويل شده و پس از رفع نواقص احتمالي تحويل نهائي صورت گرفته و پروژه مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.
 
      سيستم جامع طرح و توسعه داده‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي فوق را جمع‌آوري و کنترل نموده و پس از پردازش آنها اطلاعات را در اختيار مسئولين قرارداده و گزارشات لازم را تهيه مي نمايد با توجه به اينکه سيستم جامع طرح و توسعه با ساير سيستم ها از جمله سيستم مالي مرتبط مي‌باشد امکان کنترل فيزيکي ، زماني و ريالي فعاليت‌هاي پروژه امکان‌پذير مي‌گردد.
 
          
       **   زير سيستم تعريف پروژه :
 

  هدف : ثبت و به روز رساني اطلاعات مربوط به پروژه ها و مدارک مربوط به آنها شامل : مدارک انتخاب پيمانکار و مشاور انجام عمليات طراحي و ...   شروع کار اين سيستم با ثبت موافقت‌نامه مي‌باشد و هر پروژه با ثبت ابلاغ پروژه مربوطه فعال مي‌شود. امکانات اين سيستم عبارتند از :
 
1-      ثبت موافقت‌نامه تصويب شده ، پس از دريافت از واحد برنامه‌ريزي .
 
2-      ثبت ابلاغ پروژه‌ها پس از دريافت از واحد برنامه ‌ريزي .

 3-      ثبت فرم اصلاحيه اعتبار پروژه‌ها در صورت نياز .
 
4-      ثبت و مشاهده مشخصات يک پروژه شامل : اطلاعات فني ، ريالي و ...
 
5-      تعريف مسئولان يک پروژه و نوع مسئوليت آنها .
 
6-      تهيه مجوز مديرعامل جهت برگزاري مناقصه انتخاب مشاور يا پيمانکار در صورت نياز.
 
7-      تهيه اسناد فني مناقصه جهت ارسال به واحد بازرگاني .
 
8-   ثبت فرمهاي مرحله طراحي شامل : داده هاي طراحي ، ستانده‌هاي طراحي ، تصديق طراحي ، درخواست تغييرات در طراحي ، بازنگري طراحي .
 
9-      صدور حواله پرداخت جهت پرداخت صورت وضعيت‌هاي مشاور و ارسال به مالي .
 
10-      ثبت فرمهاي سنجش عملکرد مشاورين .
 
11-   ثبت فرمهاي تخصيص سهميه هفتگي و محاسبه تقريبي سهميه هر مجري براساس عملکرد ، ثبت نياز مالي پروژه هاي مجريان براساس سهميه تخصيص داده شده و ارسال مبالغ پيشنهادي به امور مالي جهت پرداخت .
 
12-   تهيه فرم استعلام بها جهت انجام پروژه هاي متفرقه ، انتخاب پيمانکار براساس قيمت‌هاي پيشنهادي و تحويل پروژه .
 
13-      تهيه گزارشات مورد نياز از اطلاعات پروژه ها و مدارک و فرمهاي مربوطه .
 

    ‌             **   زير سيستم کنترل پروژه
 
:   هدف : ثبت و به روزرساني اطلاعات مورد نياز کنترل پروژه و تهيه گزارشات جهت کنترل ريالي ، زماني و فيزيکي پروژه ، امکانات اين سيستم عبارتند از :
 
1-      ثبت فعاليت هاي استاندارد براي بعضي از طرح‌ها در چهار سطح .
 
2-      تعريف اوزان استاندارد فعاليت‌ها براساس زير گروه طرح‌هاي تعريف شده .
 
3-      تعريف فعاليت‌هاي پروژه‌هاي فاقد فعاليت‌هاي استاندارد در دو سطح ، براساس فعاليت‌هاي تعريف شده در موافقت نامه و برنامه زمانبندي قرارداد.
 
4-      ثبت فرم درصد پيشرفت فيزيکي هر پروژه در پايان هر ماه ، جهت کنترل پيشرفت فيزيکي پروژه .
 
5-   تهيه گزارشات مختلف جهت بررسي کنترل پيشرفت فيزيکي پروژه و مقايسه با درصدهاي پيش‌بيني شده در موافقت‌نامه .
 
6-      ثبت برنامه زمانبندي قرارداد.
 
7-      تصحيح برنامه زمانبندي قرارداد ، در صورت به تعويق افتادن زمان نفوذ قرارداد .
 
8-      ثبت فرمهاي درصد پيشرفت زماني پروژه‌ها در پايان هرماه ، جهت کنترل زماني پروژه .
 
9-      تهيه گزارشات مختلف جهت بررسي پيشرفت زماني پروژه در مقايسه با برنامه زمانبندي.
 
10- تهيه گزارشات مختلف جهت بررسي پيشرفت ريالي پروژه . 


                              **   زير سيستم عملياتي
 
  هدف : جمع‌آوري و ثبت کليه عمليات مربوط به اجراي پروژه توسط پيمانکار شامل انتخاب پيمانکار واگذاري کار ، اجراي پروژه و تحويل کار از پيمانکار توسط اين سيستم انجام مي‌گيرد .   امکانات سيستم به شرح زير مي‌باشد :
 
1-    ثبت داده هاي مربوط به رديف‌هاي فهرست بهاء و آيتم‌هاي غير فهرست بهايي ( ستاره‌دار) .
 
2-    ثبت داده هاي مربوط به رشته ها و فصل و آيتم از فهرست بها و اختصاص آن به دستور کار مورد نظر .
 
3-  امکان تعريف ضرايب در سطوح مختلف ( آيتم ، آيتم‌هاي فصل دار ، بدون فصل و ضريب در سطح صورت وضعيت ) و استفاده از آنها هنگام محاسبه صورت وضعيت .
 
4-  ثبت داده هاي مربوط به عمليات اجرايي قبل از قرارداد شامل ليست مقدار و قيمت جهت محاسبه برآورد قيمت ، اسناد فني پروژه و اطلاعاتي که بازرگاني جهت عقد قرارداد نياز دارد.
 
5-  ثبت داده هاي مربوط به عمليات اجرايي پس از قرارداد شامل مقادير کارکرد تاکنون و کارکرد فعلي که بر اساس آن مبلغ صورت وضعيت را محاسبه مي‌نمايد.
 
6-    تهيه وثبت صورتجلسه هاي تحويل زمين با مسير ، تحويل موقت ،تحويل قطعي و تاخيرات . 7-    تهيه گزارشات مختلف از اطلاعات عمليات اجرايي پروژه در مراحل مختلف .
 

                                  
                                                                               سيستم جامع بازرگاني


           سیستم جامع بازرگانی
 
وظيفه واحد بازرگاني در مجموعه صنعت برق عبارتست از تامين کالا و خدمات مورد نياز ، نگهداري کالا جهت استفاده در زمان اجراي پروژه ها و فروش کالاهاي مازاد و اسقاطي . براين اساس سيستم جامع بازرگاني داده‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي فوق را جمع‌آوري ، کنترل و پردازش نموده و اطلاعات لازم را تهيه مي‌نمايد.
 
سيستم جامع بازرگاني از زير سيستم‌هاي خريد داخل ، خريد خارج ( ثبت سفارش و گشايش اعتبار) ترخيص کالا ، مناقصه و عقد قرارداد ، مزايده و فروش و انبار تشکيل شده است.
 
واحدهاي اجرايي براساس نيازهاي پروژه ها دستور کار و درخواست خريد کالا يا خدمات را همراه با اسنادفني مربوطه تحويل بازرگاني داده تا کارشناسان بازرگاني براساس دستورالعمل معاملات فعاليت‌هاي مربوط را انجام دهند. براساس روش‌هاي مصوب و با تشخيص نوع معامله ( جزئي ، متوسطه و عمده ) اقدامات لازم صورت مي‌گيرد . در معاملات جزئي کارشناس مربوطه با توجه به شناخت و اطلاعات موجود فروشنده را انتخاب نموده و معامله را انجام مي‌دهد .
 
در معاملات متوسط با توجه به اطلاعات موجود و با تحقيقات بازار حداقل سه فروشنده را انتخاب و از آنها استعلام قيمت بعمل آورده تا پس از مقايسه و انتخاب فروشنده معامله را انجام دهد.
 
در معاملات عمده با انجام مناقصه محدود و يا مناقصه عمومي فروشنده يا پيمانکار مناسب را انتخاب و در صورت لزوم نسبت به عقد قرارداد اقدام مي‌نمايد. چنانچه کالا يا خدمات مورد نياز بايستي از خارج تامين شود اقدامات لازم از قبيل ثبت سفارش و گشايش اعتبار بيمه و حمل ونقل را انجام داده و نهايتا با ترخيص کالاو تحويل آن کار را به پايان مي‌رساند.
 
درصورت وجود کالاهاي مازاد و يا اسقاط مراحل انجام کار مزايده را صورت داده و نسبت به فروش و تحويل کالاهاي مازاد اقدام مي‌نمايد.
 سيستم جامع بازرگاني داده‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي فوق را جمع‌آوري نموده و پس از پردازش آنها اطلاعات را در اختيار مسئولين قرار داده و گزارشات لازم را تهيه مي‌نمايد.
 
با توجه به اينکه سيستم جامع بازرگاني با ساير سيستم ها از جمله طرح و توسعه و مالي مرتبط مي باشد گردش فرمها و فعاليتهاي مربوط در هر زمان در سيستم موجود وعملا وضعيت کارها و پرداخت هاي ناشي از اين فعاليتها در اختيار مسئولين ذيربط قراردارد.
 
            ***     خريد

 
  هدف : به منظور  تامين کالا، خدمات و تجهيزات مورد نياز واحدها اين سيستم ايجاد گرديده است. واحدهاي اجرايي با ايجاد فرم کامپيوتري دستور کار ، درخواست خريد کالا درخواست انجام کار و يا خريد مستقيم نيازهاي خود را مشخص نموده و پس از تائيد لازم وتامين اعتبار به واحد بازرگاني ارسال مي‌نمايند. در واحد بازرگاني پس از کنترل اطلاعات به کارشناس مربوطه تحويل داده تا اقدامات لازم صورت گيرد .
   امکانات اين سيستم به شرح زير مي باشد:
 
1-    ثبت درخواست و تعيين کارشناس مسئول جهت اقدام .
 
2-    تشخيص نوع معامله ( جزئي ، متوسطه و عمده ) و انتخاب مراحل اجراي کار .
 
3-    ثبت اطلاعات خريد جزئي ( فروشنده - مبلغ خريد ) و تحويل به انبار
 
4-    تهيه و ثبت فرم استعلام و اطلاعات آن براي معاملات متوسط .
 
5-    ثبت اطلاعات استعلام‌ها پس از دريافت از فروشندگان .
 
6-    تعيين برنده معامله و ثبت اقدامات بعدي .
 
7-    ثبت اطلاعات تحويل کالا و تکميل مدارک لازم .
 
8-  ارجاع کار به واحد خريد خارج جهت ثبت سفارش و گشايش اعتبار ( درصورتيکه کالا بايستي از خارج خريداري گردد)
 
9-    ارسال مدارک به مالي جهت ثبت عمليات مالي و تسويه . 


                        ***      خريد خارج
 
  هدف : اين سيستم داده‌هاي مربوط به پروفرماي نهايي ، ثبت سفارش ، گشايش اعتبار ، بيمه و حمل و نقل خريدهاي خارج را جمع‌آوري و ثبت نموده و گزارشات لازم و فرم‌هاي مورد نياز را تهيه مي‌نمايد.   امکانات سيستم به شرح زير مي باشد:
 
1-    ثبت نهايي اطلاعات مربوط به پروفرما براي تهيه کالاوخدمات مورد نياز از خارج .
 
2-    تهيه و ثبت اطلاعات و برگ ثبت سفارش و تاييدهاي لازم .
 
3-    تهيه نامه و ثبت اطلاعات و ارسال به وزارت نيرو جهت تائيد وثبت شماره هشت رقمي .
 
4-    ثبت اطلاعات مربوط به صدور مجوز تخصيصي ارز .
 
5-    تهيه و ثبت اطلاعات فرم گشايش اعتبار و چاپ فرم مربوطه .
 
6-    ثبت تاييدها و مجوزهاي لازم مربوط به گشايش اعتبار .
 
7-    تهيه وثبت نامه پوششي جهت ارسال فرم گشايش اعتبار به بانک .
 
8-    ثبت اطلاعات مربوط به گشايش اعتبار ( شماره LC  و تاريخ گشايش و ... )
 
9-    ثبت اطلاعات مربوط به بيمه کالا.
 
10-  ثبت اطلاعات مربوط به وضعيت حمل کالا و انتخاب شرکت حمل کننده .
 
11-  ثبت اطلاعات مربوط به بارنامه و ليست اقلام رسيده و اقدامات مربوط جهت ترخيص کالا. 

     
                         ***    ترخيص کالا

 
  هدف : جمع آوري و ثبت داده‌هاي مربوط به عمليات ترخيص کالا از گمرک از مرحله دريافت اسناد حمل‌،  تکميل اظهارنامه و تحويل کالا به انبار شرکت .   امکانات سيستم به شرح زير مي‌باشد :
 
1-    ثبت اطلاعات مربوط به نامه دريافتي از شرکت حمل ونقل کننده و دريافت قبض انبار .
 
2-    ثبت اطلاعات پروانه ورود کالا و اظهار نامه مربوطه .
 
3-    ثبت اطلاعات مربوط به تسليم پروانه ورود کالا و اظهارنامه و شماره کوتاژ مربوطه .
 
4-    ثبت اطلاعات مربوط به پرداخت عوارض گمرکي و حواله انبار .
 
5-    ثبت اطلاعات مربوط به تحويل کالا به انبار شرکت .
 
6-    تهيه و ثبت مدارک مورد نياز و ارسال به مالي جهت تسويه حساب . 


                              ***     سيستم مناقصه و عقد قرارداد
 
  هدف : ثبت و کنترل اطلاعات ، مناقصه ها ، ترک تشريفات ، قراردادها و انتخاب پيمانکاران بعهده اين سيستم مي‌باشد. در اين سيستم ارزيابي پيمانکاران براساس روند ارزيابي که در سيستم کيفيت آمده است ايجاد شده و براساس ضرايب و نمره هايي که پيمانکاران در ارزيابي به خود تخصيص مي‌دهند مي‌توانند در مناقصه يا ترک تشريفات شرکت نمايند. و همچنين پيمانکاراني که در ليست سياه قرار دارند در مناقصات و موارد ديگر نتوانند شرکت کنند .   امکانات سيستم به شرح زير مي‌باشد :
 
1-  کنترل مدارک ارسالي از طرف واحدهاي اجرايي و در صورت مشکل ايجاد فرم هاي رفع نواقص و ارسال براي واحد اجرائي .
 
2-    ايجاد آگهي ها و دعوت نامه‌هاي پيمانکاران براي شرکت در مناقصات. 

3-  ايجاد فرم بانکي و فيش بانکي براي فروش اسناد مناقصه و مشخص شدن تعداد پيمانکاران خريدار و شرکت‌کننده در مناقصه .

 
4-    کنترل و ثبت اطلاعات مناقصات .
 
5-    کنترل و ثبت اطلاعات صورتجلسه‌هاي مناقصات .
 
6-    کنترل وثبت فرم‌هاي ترک تشريفات و چاپ فرم ترک تشريفات براساس قيمت جهت اخذ مجوزهاي لازم .
 
7-    ايجاد و ثبت نامه‌هاي ابلاغ به پيمانکار منتخب در مناقصه - ترک تشريفات و ماده 79 و کنترل و تائيدات اين نامه .
 
8-    ايجاد و ثبت قرارداد و کنترل مراحل تائيد قرارداد تا عقد قرارداد .
 
9-    ثبت نامه ابلاغ به پيمانکار و کنترل نامه ابلاغ .
 
10-  ثبت فاکتور و نامه ارسالي و کنترل رسيد انبار با مقدار قرارداد.
 
11-  ثبت نامه  25% افزايش قرارداد و کنترل با آن .

12-  ثبت تمام اطلاعات پيمانکاران از سابقه - هيات مديره - تجهيزات و فعاليت‌ها.

 
13-  ثبت فرم ارزيابي و ارزيابي پيمانکاران .
 
14-  ثبت پيمانکاران در ليست سياه و خروج از آنها از ليست سياه براساس مجوز . 


             
                     ***    سيستم مزايده

                 هدف : کنترل و ثبت اطلاعات مربوط به مزايده هاي محدود / مزايده هاي عمومي و ترک تشريفات براي کالاهاي انبار اسقاط ، کالاها و خودروهاي مازاد از وظايف اصلي اين سيستم مي‌باشد.   امکانات سيستم به شرح زير مي‌باشد :
 
1-  انتخاب کالاها يا خودروهاي قابل فروش از بازبيني دوره اي / انبار اسقاط يا اموال براي شرکت در مزايده عمومي / مزايده محدود يا ترک تشريفات و امکان حذف و اضافه کردن کالا در موارد نياز .
 
2-    کنترل و ثبت نامه هاي قيمت گذاري کارشناسي .
 
3-    ثبت ونگهداري قيمت کارشناسي کالاهاي شرکت کننده در هر مزايده .
 
4-    ايجاد آگهي ها و دعوت نامه هاي اعضاء کميسيون .
 
5-    کنترل و ثبت اطلاعات مزايده ها .
 
6-    کنترل و ثبت اطلاعات صورتجلسه هاي مزايده .
 
7-    کنترل و ثبت فرم‌هاي ترک تشريفات و چاپ فرم ترک تشريفات براساس قيمت جهت اخذ مجوزهاي لازم .
 
8-    ايجاد وثبت نامه هاي ابلاغ به برنده مزايده يا برنده ترک تشريفات .
 
9-    ايجاد و ثبت نامه هاي ابلاغيه  25% افزايش کالا.
 
10-  ثبت اطلاعات مربوط به شرکت کنندگان مزايده .

11-  ثبت اطلاعات مربوط به برندگان نفر اول يا دوم يا مردودي ها بعلت ضمانت‌نامه غيرمعتبر .

 
12-  ايجاد فرم ارسالي به مالي جهت ضبط ضمانت نامه ها .  


                    

تغییر قالب صفحه