منوی عصر اندیشه
 
  A very basic Superfish menu example
 
 خدمات نرم افزار
 

1     فعالیت‌های نرم افزاری

بخش نرم‌افزار شركت عصر اندیشه با اتكاء به پشتوانه‌ی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای خود در زمینه‌های طراحی، تولید، ارائه و پشتیبانی سیستم‌های اطلاعاتی كاربردی، همواره با رضایت بالای مشتریان همراه بوده است.

در حال حاضر، شركت علاوه بر تولید سیستم‌های اطلاعاتی كاربردی در حوزه‌ی صنعت برق، در زمینه‌ی توسعه‌ی سیستم‌های سفارش مشتری نیز فعالیت می‌نماید. راهبــرد شركت عصر اندیشه در این زمینه، تحت پوشش قرار دادن چرخه‌ی كامل حیات سیستم است بدین ترتیب از برنامه‌ریزی و امكان‌سنجی تا انتقال و پشتیبانی پوشش داده می‌شود.

شركت عصر اندیشه برای مشتریان خود راه‌حل‌های جامع نرم‌افزاری را فراهم می‌آورد. به منظور توسعه‌ی این سیستم‌های كاربردی، اوراكل مهمترین ابزاری است كه در عصر اندیشه مورد توجه قرار گرفته است.

 

دو نرم افزار عمده‌ی شركت عبارتند از :

1)       سیستم جامع خدمات مشترکین برق؛ شامل بخش‌های زیر:

  1. فروش انرژی
  2. فروش انشعاب
  3. خدمات پس از فروش
  4. سیستم بازرسی
  5. سیستم قطع و وصل
  6. زیرسیستم خدمات اینترنتی
  7. زیرسیستم گزارش‌های اینترنتی
  8. سرویس پیام کوتاه ( SMS )

 

2)      سیستم جامع و ‌یکپارچه‌ی اطلاعات مدیریت ( MIS )

 

الف) مورد استفاده‌ی شرکت‌های برق منطقه‌ای، شامل بخش‌های کلی و زیرسیستم‌های زیر:

مالی

بازرگانی

طرح و توسعه

روابط عمومی

بهره برداری

برنامه ریزی

منابع انسانی

حسابداری‌جاری

مناقصه و عقد قرارداد

تعریف پروژه

انتشارات و اموررسانه‌ای

مدیریت سیستم

تحقیق و استاندارد

سیستم كارگزینی

حسابداری‌طرح

تخصیص كالا

عملیات اجرایی پروژه

امور فرهنگی

و تشریفات

برق‌دار شدن

كیفیت توان

مأموریت و مرخصی

دفترداری

خرید

كنترل پروژه

ارتباطات مردمی

درخواست خروج تجهیزات

نظام مشاركت

مقالات

استخدام

دفتر طرح عمرانی

خرید خارج

صورت وضعیت

سمعی و بصری

بودجه

مدیریت مصرف

و انرژی

آموزش

حسابداری تأسیسات

خرید داخل

 

 

نیروگاه

اطلاعات مدیریت

و آمار

سیستم تشكیلات

و روشها

حسابداری‌قرارداد

انبار

تجهیزات

مطالعات فنی

سیستم رفاه

حسابداری انبار

مزایده

گزارشات

برنامه‌ریزی

بودجه طرح

سیستم

خاتمه خدمت

حسابداری اموال

ارزیابی پیمانكاران

پرسنل پست

برنامه‌ریزی

بودجه جاری

 

تأمین اعتبار طرح

 

بازار برق

 

تأمین‌اعتبارجاری

سرویس‌و نگهداری

حقوق و دستمزد

حوادث

ضمانت نامه

 

سپرده

خودرو

 

ب) مورد استفاده‌ی شرکت‌های توزیع نیروی برق، شامل بخش‌های کلی و زیرسیستم‌های زیر:

مالی

بازرگانی

طرح

منابع انسانی

امکانات

اطلاعات پایه

مناقصه و عقد قرارداد

تعریف طرح

کارگزینی

کارتابل

حسابداری‌جاری

مدیریت کالا

برنامه‌ریزی

تشکیلات‌وطبقه‌بندی‌مشاغل

مدیریت اطلاعات پویا

حسابداری طرح

مدیریت خرید کالا وخدمات

كنترل پروژه

مأموریت و مرخصی

مدیریت امنیت اطلاعات

حسابداری طرح‌های عمرانی

انبار

صورت وضعیت

حضور و غیاب

 

حسابداری تأسیسات

مزایده

نظارت و کنترل

آموزش

حسابداری اموال

ارزیابی پیمانكاران

آزمایش و تحویل

امور کارکنان و رفاه

حسابداری حقوق و دستمزد

 

تعویض سیم‌مسی

 

حسابداری انبار

 

حسابداری اسناد تضمینی

حسابداری دریافت و پرداخت

مدیریت بانک

دفترداری

کنترل بودجه

حسابداری قراردادها

مدیریت بودجه


برای اطلاع تخصصی بیشتر می توانید با واحد نرم افزار تماس حاصل فرمایید .

شماره تماس : 32330005-071

داخلی 2225 - مدیر بخش MIS - آقای پیمان صادقی

داخلی 2226 - مدیر بخش Billing - آقای مسعود یزدانفر 


تغییر قالب صفحه