منوی عصر اندیشه
 
  A very basic Superfish menu example
 
 ارتباط با مدیران
 

سمت

نام

تلقن داخلی

آدرس ایمیل

مدیر عامل

وحید افسر

2220

afsar@asre-andisheh.com

مدیر واحد نرم افزار ۱

پیمان صادقی

2225

sadeghi@asre-andisheh.com

مدیر واحد نرم افزار 2

مسعود یزدانفر

2226

yazdanfar@asre-andisheh.com

مدیر واحد سخت افزار

هادی اسفندیاری

2249

esfandiari@asre-andisheh.com

مدیر واحد خدمات ماشینی

آرش علوی تبار

2228

alavi@asre-andisheh.com

مدیر مالی و پشتیبانی

محسن محبی

2255

mohebbi@asre-andisheh.com


مدیر واحد توسعه نرم افزار


جاوید ترک زبان


2234


 
torkzaban@asre-andisheh.com

  تلفن شرکت : 32330005-071

 تلفن مستقیم دفتر مدیرعامل : 32338898-071

تغییر قالب صفحه